Vid vissa tillfällen är det av yttersta vikt att tillämpa en glastyps som inte bara har en imponerande renlighet, utan som dessutom har en hög smältpunkt och som krossas på ett sätt som inte är farligt. Det är här som ett material såsom kvartsglas kommer in i bilden, och detta tåliga glas finner du bland annat inom industrisammanhang. Det kan dessutom agera som synglas och går även att stöta på i laboratorium. Med allt detta sagt, vad är egentligen kvartsglas och vilka olika användningsområden finns det för den här glastypen?

Vad är kvartsglas?

Kvartsglas kan beskrivas som en sorts glas som består av 95 % kiseldioxid. Detta glas kräver mer energi vid tillverkning än ordinärt glas då dess smältpunkt är ganska hög, och på grund av detta är kvartsglas en aning dyrare. Det dras flitigt nytta av inom industrin och som material i laboratorium. För ett högkvalitativt glas som gör sitt jobb väl är det ett smart val att satsa på just kvartsglas. Då det klarar av mycket höga temperaturer samtidigt som det har en imponerande renhet och gynnsamma genomsläppningsämnen kommer det kanske inte som en överraskning att kvartsglas är populärt att dra nytta av vid flera olika tillfällen.

Vad används kvartsglas till?

Kvartsglas används flitigt till exempelvis vattenrensning med UV-ljus där ett händigt UV glas behövs, men också till synglas, ljusledarkablar och även material som du finner inom laboratorium. Visst finns det tillfällen då glas med stor motståndskraft mot temperaturskillnader och tryck är viktigt att ha – någonting som just kvartsglas kan bjuda på. När kvartsglas krossar bryts det även samman i små och ofarliga bitar istället för att bli till glasskärvor. Om du tappar ett glas är du säkerligen bekant med de vassa glasskärvorna som bildas, och detta är någonting som du slipper vid användning av kvartsglas.

För detta skäl är det vanligt att se kvartsglas vid tillfällen där det finns en risk för att personer skadar sig om glas går sönder. Den smärre nackdelen med kvartsglas är just att det krävs mer energi för att tillverka det då smältpunkten är mycket högre än hos vanligt glas, men när det kommer till att just använda glaset finns det mest bara fördelar: det klarar av större temperaturchocker än vanligt glas, det är tåligare och risken för personskador är lägre om glaset krossas.

Kvartsglas inom industrisammanhang

Där kvartsglas används som mest är just i industrisammanhang då det är rent, genomsläppligt och klarar av mycket höga temperaturer. I både olika stänger, rör och rutor kan du finna kvartsglas eller UV glas, och trots att det i slutändan är dyrare än vanligt glas finns det som sagt många goda skäl till att dra nytta av den här glastypen. Om du är på jakt efter material till laboratoriet eller glas för industriella projekt rekommenderas det att ta en närmare titt på kvartsglas för att ta reda på hur det kan gynna just dig.

Allt och lite till om kvartsglas | Info och användningsområden